Festivalový hlásnik, CINEMATIK, 12.9.2014

Špeciálne slovenské vydanie

Miro Remo sa narodil v roku 1983 v industriálnej dedine Ladce, kde vyštudoval strednú školu. Jeho otec je známy amatérsky filmár, no Miro pôvodne k filmu vôbec neinklinoval. Na VŠMU sa najprv hlásil na strih, potom na kameru, ale zobrali ho až na tretí-krát na réžiu dokumentárneho filmu, kde študoval pod vedením Vlada Balca. Vo svojich filmoch sa často venuje Ladcom a l'ud'om, ktorí sa dívajú na svet inak. Jeho zatial' najznámejší film je Arsy-Versy, portrét režisérovho strýka a jeho matky, ktorý získal rekordný počet ocenení - 36. Príbeh muža, ktorý sa snaží porozumiet' netopierom a neváha sa kvôli tomu zavesiť dole hlavou je, ako vraví Remo, taký Batman na slovenský spôsob.


Tohtoročný Cinematik predstaví dva nové filmy Mira Rema - dokumenty Comeback a Vrbovský veter. Comeback z prostredia llavskej väznice (ktorá je od Ladiec čoby kameňom dohodil) rozpráva príbeh recidivistov a života zloženého z večných návratov domov, do basy. Vrbovský veter je portrétom známeho slovenského umelca a zakladatel'a hudobného festivalu Vrbovské vetry, Braňa Jobusa. Človek známy svojou „šibnutosťou" a nekonečnou zásobou energie, v minulosti známy aj svojou láskou k alkoholu. Braňo však prestal piť, aby začal naplno žiť a Miro Remo ho sleduje pri organizovaní jeho svojrázneho festivalu. (mac) 

O filme COMEBACK: Predstavte si, že vás po dvadsiatich rokoch prepustia z väzenia. Kam by smerovali vaše prvé kroky? Ako by ste sa začlenili do spoločnosti? Kde by ste hl'adali prácu? Máte sklz dve desaťročia a ste úpine odpísaní.

COMEBACK, Miro RemoDokumentárny film Comeback mapuje životy dvoch recidivistov počas pobytu v najstráženejšej väznici v Ilave i po ich prepustení na slobodu. Premiéra sa mala konať už v roku 2012, no nakoniec došlo k posunu. „Svedomie mi nedovolilo vypustiť film von skôr, než budem vnútorne spokojný s výsledkom. Možno som potreboval dozrieť, neviem, no ten pocit sa chvalabohu nakoniec dostavil. Dotáčal som do poslednej chvíle," povedal Miro Remo v rozhovore pre festivalový denník MFF Karlove Vary, kde mal Comeback tento rok svoju úspešnú svetovú premiéru. 

„Ked' sa blíži posledný mesiac do prepustenia, už vás nič iné nezaujíma. Mysťou ste tam. Spávate maximálne 4-5 hodín a čas sa neuveritelne pomaly vlečie." 

Na situáciu po prepustení vás však intenzívne premýšl'anie nepripraví. Strohý a chladný interiér väznice predstavuje pre recidivistov niečo ako rokmi nadobudnutý náhradný domov. Nikto nepredpokladá, že by mimo cely pobudli dlhšie ako niekolko mesiacov. Akonáhle totiž minú 96,49 eur (čiastka, ktorú dostane každý 

väzeň po opustení väznice ako „štartovací balíček"), sú konfrontovaní s tvrdými nastaveniami spoločnosti. lde o zacyklený kruh. Miro Remo necháva vo svojom filme zaznieť viacero silných príbehov z úst rôznych protagonistov. Hlavné postavy Miro a Zlatko sa vykryštalizujú až po opustení väzenských múrov, kde ich štáb pozoruje pri náročnom počínaní si na slobode. Film svojou štylizáciou miestami pôsobí ako hraný, čo podčiarkuje práca kameramanov aj výrazná hudobná zložka. Budovanie dôvery medzi štábom a väzňami je očividné (napríklad vd'aka použitiu detailných záberov aj pri nel'ahkých osobných výpovediach). Napriek ťažkej téme sa pri pozeraní filmu minimálne niekoľko krát pousmejete (či je to scéna, ked'si Miro ako prvú vec v nákupnom centre kúpi za 90 eur takmer identickú šušťákovú bundu ako mal predtým alebo vsuvka s ružovým zvýrazňovačom). Talent na zachytenie zdanlivo nepodstatných drobností a trpezlivé pozorovanie rutinných činností vo väznici sú v tomto prípade kľúčovými. Comeback divákovi kladie otázky, snaží sa s ním nadviazať dialóg. O integrácii väzňov do spoločnosti, o justičných opatreniach. Zároveň v riešeniach ostáva skeptický. Ako hovorí aj jeden z väzňov: ,,Ja som tu už dva krát bol, aj sa sem ešte dva krát dostanem. To už nič nezmením. Lebo ked' budem mať možnosť niekoho odrbať, tak ho odrbem."