17.4.2017

Cooltúra zdarma pre všetky školy na svete

Film Cooltúra je zadarmo dostupný pre všetkých učiteľov a ich študentov. Podmienkou je premietanie výhradne na akademickej pôde a predloženie dokladu učiteľa /ITIC/. Na základe identifikácie získa učiteľ oprávnenie prezentovať film v rámci vyučovacieho procesu.


V mene celého tímu Dokumentu na kolesách a výrobného tímu dokumentu Cooltúra by sme Vám radi poďakovali za prejavený záujem prezentovať Cooltúru študentom na stredných a vysokých školách. Veľký počet záujemcov o premietanie a diskusiu k filmu nás prekvapil a potešil. Tešili sme sa takisto z plodných a podnetných diskusií po prejekciách. Vzhľadom na naše finančné možnosti sa nám bohužiaľ nepodarilo pokryť záujem všetkých škôl o premietanie filmu spojenú s diskusiou k téme.

Aj preto sme sa rozhodli poskytnúť nielen Vám, ale ktorémukoľvek pedagógovi možnosť film Cooltúra odprezentovať v rámci svojho vyučovacieho procesu, na jeho hodine alebo prednáške. Film Cooltúra je možné pre tieto účely získať po predložení dokladu učiteľa /ITIC/ a zaslaniu jeho kópie na adresu: Opens window for sending emaildokumentnakolesach@gmail.com.


Po predložení dokladu a verifikácií dostanete link s filmom, ktorý je možné prezentovať výhradne na akademickej pôde.

V prípade záujmu o účasť režiséra Mira Rema na diskusií k filmu Cooltúra na Vašej škole, kontaktujte prosím Mira Rema priamo tu, na jeho webe: Opens external link in new windowhttp://www.miroremo.sk/kontakt/

Podporte ďalšie filmy Mira RemaRadi by sme Vám dali do pozornosti súčasnú ponuku filmov distribučného projektu Dokument na kolesách, ktorý po Cooltúre pokračuje na školách s ďalšími filmami. Jedná sa o film Zuzany Piussi Český Alláh a dlhometrážny debut mladej dokumentaristky Márie Rumanovej Hotel Úsvit. 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prípadných projekcií filmov, kontaktujte prosím distribučnú platformu Dokument na kolesách na vyššie uvedenej adrese.


S pozdravom,

tím Cooltúra a Dokument na kolesách

Viac o filme Cooltúra sa dočítate tu: Opens external link in new windowhttp://www.miroremo.sk/filmy/cooltura/